Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este importantă pentru noi. Acest angajament de respectare a confidențialității iti explica ce date cu caracter personal colectează SC G.P. & COMPANY SAde la tine, prin intermediul interacțiunilor noastre cu tine și modul în care utilizăm datele respective.

S.C. G.P. & Company S.A. oferă o gamă largă de produse, care sunt prezentate online, prin intermediul magazinului web de la adresa www.guban.ro

Datele noastre de identificare sunt urmatoarele: SC G.P. & COMPANY SA cu sediul in Timisoara , B-dul EROILOR DE LA TISA 30-40 , înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35 /26/1991, cod fiscal 1812502 E-Mail: guban@guban.ro

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email guban@guban.ro

Politica noastra de confidentialitate cuprinde urmatoarele informatii:

Ce sunt datele cu caracter personal?–
Prin „date personale” se denumesc datele unice individuale, adica orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal,IP sau numar de telefon.

Vizitatorii sitului sunt acele persoane vizate , adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.

O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Intotdeauna, cand solicitam datele tale personale o sa iti explicam scopul pentru care ne sunt necesare, unde pastram datele tale si cine are acces la ele si bineinteles, te informam ca oricand doresti, iti punem la dispozitie informatiile pe care le detinem despre tine si bineinteles ca le vom sterge daca ne soliciti acest lucru.