Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vietii private în sectorul comunicatiilor electronice (cod de identificare din registrul pentru protectia datelor personale: 002041), G.P.&Company are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizeaza clientii, un membru al familiei lor sau alte persoane, utilizand orice modalitate de comunicare cu firma noastra. Datele personale sunt culese numai pentru nevoile firmei G.P.&Company S.A. si prelucrate in scopul realizarii activitatii comerciale a firmei rezultate din statut, a promotiilor si reclamei, cu respectarea imperativului de protecție a datelor, impus de legislatie.

Furnizand datele cu caracter personal, clientul este de acord cu prelucrarea lor de catre firma G.P.&Company S.A., precum si cu primirea de informatii comerciale din partea acestora. Fiecare client are dreptul de a vizualiza datele sale personale, de a le modifica, de a cere incetarea prelucrarii lor de catre firmă sau de a se impotrivi folosirii lor, lucru care va fi semnalat în scris la adresa G.P.&Company S.A., bdul. Eroilor de la Tisa, nr. 30-40, Timisoara, judetul Timis, cod postal  300562 sau prin e-mail la guban@guban.ro . În acest sens, puteți întocmi o cerere scrisa, datata și semnata, catre G.P.&Company S.A., bdul. Eroilor de la Tisa, nr. 30-40, Timisoara, judetul Timis, cod postal 300562. Totodata, orice client poate beneficia de dreptul de a se adresa justiției. G.P.&Company S.A.. poate pune la dispoziția altor firme datele personale ale clienților săi pentru reclama si promotii, cu condiția respectarii cerintelor impuse de legislatia privind protectia datelor personale, daca legislatia specifica nu impune ca clientul sa se exprime in acest sens printr-un acord separat.